HASAP
Inteligentní řešení systémů a standardních procesů v energetickém hospodářství.
Optimalizace spotřeb energií a médií. Hospodárnost provozu.
 • VSTUP DO PLACENÉ SEKCE
 • E-SHOP
Snižování spotřeby energií
24. 5. 2022 Snižování spotřeby energií je velmi aktuální téma. Nabízíme řešení - shlédněte pro...
Více >>
SICOTRONIC - z tisku
18.1.2017 Přečtěte si článek o Sicotronicu, který vyšel v časopise GASTRO Report MINUTKA (pod...
Více >>
Obchodní zastoupení Sicotronic GmbH
30.4.2015 HASAP Consulting, s.r.o. je novým obchodním zastoupením pro systémy SICOTRONIC 5000 ...
Více >>
Archiv aktualit

PROJEKT SYSTÉMU HACCP A PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

1-10166601-10555367

Projekt systému HACCP - konzultace

Projektová dokumentace systému HACCP řeší implementaci systému HACCP včetně automatického monitoringu fyzikálních veličin s ohledem na postupy SVP. V rámci projektu se určí místa ve výrobním procesu (příjem, skladování, příprava, výroba a výdej), kde bude probíhat měření a jakým způsobem.  Měření mohou být prováděna na potravinách či pokrmech, na technologiích a v prostředí, kde se potravina či pokrm v rámci výrobního procesu nachází. Měření jsou prováděna kombinací stacionárních čidel teploty a vlhkosti (prostorové teploty, vlhkosti), připojením komunikačních rozhraní čidel u varných technologií, která jsou vybavena digitálním výstupem, připojením dodatečně instalovaných čidel u zařízení a technologií, které nejsou vybaveny komunikačním protokolem a vše může být doplněno ručními přenosnými měřidly.
 
Vstupní informace důležité pro vypracování projektu HACCP:

 • výrobní program tzn. sortiment a množství výrobků (rozsah zabezpečovaných služeb)
 • velikost provozovny
 • rozsah členění pracovních úseků
 • technologické vybavení
 • personální obsazení

U stávajících provozů, kde probíhá výroba, tyto informace zjištujeme přímo v provoze. V případě, že se jedná o nový provoz, tyto informace čerpáme z technologické dokumentace - gastro, potravinářská výroba. V tomto případě spolupracujeme se specializovaným projektantem nebo kanceláří.

Pro bližší informace nás kontaktujte.
 

Poradenství v souvislosti se změnou výrobního procesu, při modernizaci technologií aj.

Nabízíme odborné konzultace v oblasti hygieny výživy před chystanou změnou výrobního procesu.

Při změně výrobního procesu je nutné aktualizovat a dopracovat stávající dokumentaci k postupům SVP, systému HACCP, firemním standardům, systému jakosti (ISO22000:2005), akreditačním standardům atd.

Na projektech spolupracujeme s projekčními kancelářemi specializovanými na gastroprovozy a potravinářské provozy. 

Poradenství a zpracování zprávy v oblasti podnikatelského a investičního záměru

Tato služba zahrnuje:

 • analýzu současného stavu
 • definování stávajících a očekávaných potřeb zadavatele
 • návrh stavebně technologického řešení pro zabezpečení výše zjištěných potřeb
 • návrh řešení a rámcový odhad investičních nákladů spojených se stavební a technologickou částí
 • odhad provozních nákladů souvisejících se stavebně technologickým řešením

Výstupem jsou sumarizované informace, které mohou sloužit jako podklad pro vypracování studie a projektové dokumentace a následně pro upřesnění celkové výše investičních nákladů.

Konzultace v oblasti ochrany veřejného zdraví

Konzultace v kontextu s platnou legislativou CZ a EU v oblasti ochrany veřejného zdraví (Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění, Nařízení Evropského parlamentu (ES) č. 852/2004).

123 movies
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.